Sme tu, aby sme Vás sprevádzali na Vašej jedinečnej ceste.

Psychologické konzultácie online s overenými terapeutmi

Sme overené terapeutky s dlhoročnými skúsenosťami

V živote sa dostávame do rôznorodých situácií. V niektorých sa cítime lepšie, iné nám prinášajú výzvy, ťažkosti, nepríjemné pocity či rôzne otázky. Mnohokrát je náročné v nich byť. S nami o nich môžete hovoriť a hľadať cestu ako ďalej.

Našimi klientami/kami sú ľudia v ich rozličných životných rolách. Sú nimi partneri, rodičia, deti, osoby s telesným či psychickým ochorením, ľudia hľadajúci samých seba… Žiadni dvaja jednotlivci však nie sú rovnakí a preto ku každému človeku pristupujeme s ohľadom na jeho jedinečnosť.

Venujeme sa jednotlivcom, párom a skupinám (rodiny, pracovné tímy, komunity).

Môžete sa na nás obrátiť s témami:

Ťaživé pocity ako strach, úzkosť, panika, smútok, depresia, hnev.
Stres a zvládanie záťaže.
Rodinné, partnerské a vzťahové krízy.
Osobnostný rozvoj bez akútneho problému, zo zvedavosti alebo preventívne.
Náročné situácie s deťmi, pri výchove, so správaním.
Konflikty vo vzťahoch s priateľmi, v práci, s autoritami – jednotlivci, páry, skupiny.
Psychosomatické a somatické ťažkosti, ochorenie blízkeho.
Krízové situácie v živote, vyrovnávanie sa so stratou a s tým, čo nemôžeme ovplyvniť.
Sebapoznanie, hľadanie smerovania a rozvoj potenciálu.
Prechádzanie zmenou, pomoc pri rozhodovaní ako ďalej.
Je prirodzené vyhľadať pomoc, keď ju potrebujeme. U nás si môžete vydýchnuť a spojiť sa so svojou osobnou silou.

Ak chcete vedieť ako pracujeme, kliknite sem.

Máte záujem o online psychologickú konzultáciu?


    Viac informácií o našich konzultantkách získate na stránke naše profily.

    Scroll to Top