Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

Som psychologička  a medzinárodne certifikovaná koučka. 

Moja minulosť je manažérska. Pôsobila som v biznis svete v pracovných pozíciách v oblasti ľudských zdrojov (Human Resources – HR) a zameriavala som sa na výber zamestnancov, rozvoj ich potenciálu a iné HR procesy. Môj záujem a zvedavosť hlbšie rozumieť, čo sa v tomto prostredí ľuďom deje, prečo sú niekedy schopní dodávať výkon a čo im bráni, ak sa tak nedeje, naštartovali moju novú cestu. Sama som prešla vyhorením a to (ale nie len to) ma priviedlo k vysokoškolskému štúdiu psychológie a vydanie sa na cestu psychoterapie. Objavila som vnútorný svet človeka, ktorý má veľa zákonitostí, ale zároveň je v mnohých ohľadoch jedinečný. Osobne ma veľmi oslovil, a už teraz aj ovplyvnil, prístup procesorientovanej práce , ktorý verí tomu, že to, čo sa nám deje, má svoj význam a stojí za preskúmanie. Nie vždy sa deje, to čo chceme a keď to odmietame, nedopadne to väčšinou dobre. Preto sa oplatí hlbšie pozrieť do seba a objaviť v tom nové hodnoty.

Ako psychologička pracujem s jednotlivcami na ich osobných témach a s partnerskými dvojicami na ich vzťahu a vzájomnom porozumení.

Ako jednotlivci si niekedy nevieme sami pomôcť v ťažkých situáciách alebo s vlastným prežívaním a potrebujeme sprievodcu, ktorý nám rozumie. Sprevádzam klientov v náročných životných situáciách, pri riešení osobných tém, ktorým sa chcú venovať alebo ich aktuálne trápia. Pomáham im prechádzať krízami a objavovať a posilňovať ich vnútornú silu a zdroje. Podľa potreby klienta, téma, s ktorou prichádza a po vzájomnej dohode s klientom, volím možný spôsob práce – psychologické konzultácie, koučing, poradenstvo, nácvik zručností…

Pri práci s partnerskými dvojicami podporujem partnerov vo vzájomnom porozumení, uvedomení si svojich (a partnerových) potrieb a predstáv o vzťahu. Pomáham im nachádzať  riešenia ich aktuálnej situácie vo vzťahu. Niekedy na začiatku terapeutického procesu beriem na seba rolu „tlmočníka“ vo vzťahu a pomáham partnerom, aby si navzájom lepšie porozumeli, najmä pokiaľ ide o zraňujúce témy alebo vážnejšie krízy. Neskôr sa partneri naučia zvládať rešpektujúcu a nezraňujúcu komunikáciu sami, aby sa dokázali rozprávať aj v náročných situáciách. Pomáham im rozpoznať, čo sami prinášajú do vzťahu, čo do vzťahu prináša partner, akú dynamiku to vo vzťahu vytvára. V prípade potreby spoločne hľadáme vhodné nové vzorce správania a komunikácie, ktoré im pomôžu k skvalitneniu vzťahu. Mojim poslaním je podpora párov žiť vedomejšie a naplnené partnerstvo.  

Ceny

 Individuálne stretnutie    50 Eur/ 60 min.  
 Párové stretnutie               70 Eur/ 90 min.

 V prípade finančných ťažkostí možná dohoda.

 Aktuálne ponúkam stretnutia formou online cez platformy Webex, Zoom, Skype.
 Telefón: 0907 701 047 (telefonicky, SMS, WhatsApp)
 Email: zuzana@psycholog-online.sk

Vybrané absolvované vzdelanie v uvedených smeroch:

  • Dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychológii POPI Slovensko – od 2016, aktuálne ešte prebieha
  • Business Coaching College – Business coaching trained coach (BCTC), ICF certifikácia, stupeň ACC, ukončené 2014
  • Výcvik Motivačné rozhovory pre pomáhajúce profesie pod vedením Jana Soukupa
  • Autogénny tréning – I. a II. stupeň
  • VŠ vzdelanie – odbor psychológia, titul Mgr.

Kontaktujte ma

    Scroll to Top