Mgr. Pavlína Valíčková

Psychologička, facilitátorka pracujúca pod supervíziou a terapeutka EMDR

Od malička som bola veľmi zvedavá a nosila som si v sebe mnoho otázok o svete ľudí. Štúdium psychológie mi dalo iba čiastočné odpovede, preto som sa rozhodla vstúpiť do dlhodobého psychoterapeutického výcviku. Procesorientovaná psychológia prináša veľmi komplexný pohľad na to, čo prežívame. Je skvelým zdrojom v objavovaní svojich vlastných zdrojov, vnútornej múdrosti, vďaka ktorej nachádzame svoju jedinečnú a pre seba najpravdivejšiu cestu ako kráčať svojím životom. Moje otázky sa preto začali obracať do vnútra seba a následne aj do vnútra mojich klientov.

Pri hľadaní vzťahu medzi telom a psychikou som absolvovala dobrovoľnú prax na psychosomatickom oddelení Philippa Pinella v Pezinku, lebo som chcela vedieť, ako sa k tomu pristupuje v bežnej praxi. Venovala som sa veľa tancu a zaujímalo ma vzdelávanie, ktoré pracuje s telom aj psychikou súčasne.

EMDR som si vybrala, pretože veľmi efektívne pracuje s traumatickými zážitkami, či už s jednorazovými alebo so zložitejšími nepriaznivými skúsenosťami

Procesová práca a EMDR sú dva prístupy, ktoré sú veľmi iné a nesmierne sa vzájomne obohacujú. 

Pracujem s jednotlivcami, pármi a skupinami každého vierovyznania, národnosti aj sexuálnej orientácie.

Témy, ktorým sa venujem: vzťah k sebe – vzťahy s druhými – traumatické skúsenosti – práca s telom  sebaregulácia – psychosomatika – sebarealizácia – organizácia a manažment – projekty na zelenej lúke – vyhorenie – úzkosti  depresia – zmenené stavy vedomia – leadership – sebahodnota – sny… Prácu na sebe chápem nielen ako pomoc v núdzi, ale aj o osobnostný rast v širšom kontexte

Od októbra 2024 otvárame s kolegyňou PhDr. Hanou Šiškovou ďalšiu podpornú skupinu pre klientov, ktorí si prechádzajú spracúvaním svojej traumatizácie v individuálnej terapii – „Podporme sa na ceste“. Ak by Vás skupinová práca oslovovala, neváhajte ma kontaktovať.

Kontakt

 

Emailpavlina@psychlogicka-online.sk
Mobil
0908 630 696
Pracujem online (Zoom) alebo osobne na adrese Gajova 7, Bratislava-Staré mesto (zastávka Šafárikovo námestie).
Jazyk: slovenčina, čeština
Objednávanie noví klienti: Po úvodnom telefonickom alebo emailovom kontakte.
Objednávanie aktuálni klienti: www.calendly.com/valickova 

Nakoľko pracujem pre občianske združenie Arte Creativo, spôsob ako vstúpiť do projektu psychologických konzultácií vysvetľujem klientom osobne. V prípade nepriaznivej finančnej situácie je možná dohoda. 

Mrzí ma to, avšak v súčasnosti z kapacitných dôvodov neberiem nových klientov osobne. Na online konzultáce prijímam. Stav sa môže zmeniť od 8-9/2024. 

Vzdelanie

 • EMDR – Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR 
 • Dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Procesorientovanej psychológii – POPI Slovensko – prebieha
 • Univerzita Komenského – jednoodborová psychológia, titul Mgr.
 • Komplexná trauma a disociácia u detí a adolescentov (Anna M. Gomez) – TerraIn
 • Sebaregulácia a práca so zdrojmi – Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
 • ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (Nacho Jarrero) – Český inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
 • Overcoming dissociation – Janina Fisher
 • Láska, trauma a liečenie – Thomas Hübl, Terry Real
 • Rešpektovať a byť rešpektovaný – Soňa Kazda
 • Energoinformačný systém človeka – MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
 • Hypnóza – Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • Autogénny tréning – I. a II. stupeň – Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • a iné

Kontaktujte ma

  Scroll to Top