Procesoorientovaná psychológia(POP)

Na proces orientovaná psychológia (angl. processwork) má prijímajúci, otvorený, oceňujúci a zvedavý, či skúmavý postoj ku všetkému, čo nazývame “problémami” alebo “ťažkosťami”. Snaží sa zamerať na ne pozornosť a berie ich ako potenciálne zmysluplné. Všíma si proces, ktorý sa práve deje, prináša doňho uvedomenie a snaží sa ho podporiť. Facilitátor/ka a klient/ka sú spolu na ceste odhaľovania zmyslu ťažkostí a využitia získaných vhľadov v praktickom živote. Správy, ktoré v sebe nesú sny, telesné symptómy, alebo napríklad zdravotné a vzťahové problémy, nám môžu nakoniec pomôcť prežívať svoj život celistvejšie a plnšie.

Procesová práca ponúka unikátny pohľad na svet, vďaka čomu dokáže efektívne pracovať s mnohými oblasťami:

Psychosomatika – práca s telom a chronickými aj akútnymi symptómami(ako protiváha tendencie k jednostrannému videniu človeka v bežnej západnej medicíne).

Psychologické konzultácie – individuálne, párové a rodinné.

Práca s ľuďmi v kóme a umierajúcimi
.

Pole psychiatrie – práca so závislosťami a zmenenými a extrémnymi stavmi vedomia.

Facilitácia konfliktov, rozvoj zručností pre prácu s konfliktami.

Skupiny a organizácie (aj na globálnej úrovni) – rozvoj a budovanie komunít, manažment pracovných skupín, práca s marginalizovanými skupinami a ich integrácia v spoločnosti. Spracúvanie širokých spoločenských tém ako je gender, dôsledky vojny, politické polarizácie…

Individuálny rozvoj vo vlastných rukách – klienti/ky sa môžu naučiť spôsob vnútornej práce, ktorý sa často stáva ich silným vnútorným zdrojom, až životným štýlom.

Umenie a tvorivosť – procesová práca je nekonečnou studnicou inšpirácie a tvorivosti.

Zaujíma ma viac

Čo je teda ten proces? Prúd prežívania, prúd života v každom z nás. Naša vnútorná navigácia a múdrosť. Často sa pre jeho opis využíva metafora rieky, ktorá neustále tečie. Niekedy sa tok zrýchli, inokedy spomalí, niekedy rieka narazí na prekážky alebo sa vyleje z koryta či odkloní z hlavného prúdu, tak ako v živote.

Procesová práca začala vznikať v roku 1976. Odvtedy sa neustále vyvíja a výnimočne pružne kráča s meniacimi sa potrebami dnešnej doby. Nadčasovosť a otvorený prijímajúci postoj sú jej hlavnými vlastnosťami. Zakladateľom je Arnold Mindell (1940, USA, dnes pracuje spolu so svojou manželkou Amy). Pôvodne vyštudoval fyziku na prestížnom Massachusetts Institute of Technology, ktorá mu bola neskôr veľkou inšpiráciou. Jeho študijno-výskumné cesty ho zaviedli do Švajčiarska, kde sa spoznal s bratrancom Carla Gustava Junga, čím sa mu otvorili dvere do Jungiánskeho psychoanalytického inštitútu. Najprv ako klienta, neskôr ako študenta, dnes už ako rešpektovaného učiteľa.

Údajne ho veda nudila, tak začal tvoriť svoj vlastný prístup práce s ľuďmi. Preto dnes poznáme POP ako eklektický smer, ktorý stojí na:
– fenomenologickom prístupe kvantovej fyziky,
– práci Carla Gustava Junga;
– Taoizme;
– Gestalt psychoterapii;
– neuro-lingvistickom programovaní;
– komunikačnej a systémovej teórii (Virginia Satirová, Paul Waczlawik);
– a na tradíciách domorodých národov (šamanizme), ktorých dávnu múdrosť prináša na svetlo sveta.

Napriek tomu, že je to smer pomerne mladý (a štúdium trvá mnoho rokov), Inštitúty Procesovej práce sú dnes rozšírené po celom svete a komunita processworkerov/iek neustále narastá. Na Slovensku je to akreditovaný psychologický a facilitačný smer zastúpený slovenským Inštitútom proces orientovanej psychológie a absolventi/ky majú veľmi široký prehľad o rôznych psychoterapeutických prístupoch a ich technikách. Poznanie, ktoré prináša pohľad procesovej práce môžu prinášať svetu aj nepsychológovia/ičky, za splnenia veľmi náročných kritérií. Práve v tomto bode sa tiež objavuje unikátny prístup Procesovej práce, kedy sa nevyčleňuje do uzavretých kruhov a hľadá cestu, ako podporiť procesy rozvoja spoločnosti v celej svojej komplexnosti.

Scroll to Top